kaotik/4jElxgUbKJQ

Merhaba,

John Smotherman isimli tip şu yazısında bilinç seviyelerinden bahsetmiş: http://www.pagannews.com/cgi-bin/spirit.pl?50

Ben de bu maddeler üzerinden kısa kısa çağrışıyım dedim. Başlık çevirilerinin bazıları aklıma yatmadı, her zaman olduğu gibi yeni fikirlere açığım.

Önsöz

Dünyaya iletmek istediğim herhangi bir ileti yoktur. Tek amaç, serbest çağrışım temelli kavram kargaşasıdır.

İçgüdü

Mutluluğun temeli hayatta kalmak değil midir? Dini ya da öğretiyi bir kenara bırakırsak kaos içinde de mutlu olunabileceğini söyleyen biri bize göz kırpar. O halde düzeni mi bozmalı? Ne gerekli? Düzenin karşıtı düzensizlik… Tabii düzen de göreli, kaynağı beyin olduğuna göre basit bir seçenek karşıma çıktı: “Aklını öldür, mutlu ol!”

Birey

Birey olduğunun kâbulü “hiçlik” duygusuna zıt mıdır? Bence, tam aksine, farkındalık “hiçlik” yolundaki ilk adımdır. Takdir edersiniz ki bir koyun kendini yok etmez fakat bir çoban için bu görece daha fazla imkan dahilindedir.

Yokluk ile hiçlik aynı kavram mıdır? Bence yokluk genel bir kavramdır, hiçlik ise yokluğun kişiye indirgenmiş halidir.

Salt yokluk diye bir çözüm olabilir, fakat öyle bir çözüm yoktur…

Toplum

Benim toplum içindeki bireyi tasvir etmem son derece güç. Hele bir de aklıma bir prenses takıldıysa! Kuş uğultusu ve uğultu kuşu…

“Plastik fakat fantastik oyuncaklar adlı bir hayvan ailesi yoktur, fakat olmalıdır, olacaktır!” - Mohandas Karamchand Ghandi

Mantık

Çok korkarken insan mantığının kontrolünde midir? Sen eğer mantığını kontrol ediyorsan, bu “kontrolcü” sen de kim? Peki mantığın “sen” değil misin? Kimsin? Kimiz? Önemi var mı bilinmez ama eğer yoksa bir hiçsin, su götürmez…

Çoğul

Düzensizliğin çoğullaştırılması mümkün müdür? Peki ya düzen çoğul mudur? Kısmi bir çoğunluğun olduğu kuşkusuz fakat salt bir çoğunluğun olmadığı da aşikâr…

Bütün

Bir merdiven olarak farkındalığı değerlendirdiğimizde, karşımıza önce üç kavram belirir:

  • Birey olduğunun farkına varmak
  • Toplumun içinde “mucizevi” bir tip misin?
  • 3 yok! Bütünsün artık! Hem herkessin, hem de hiç kimse!

Sınırların Ardında

Birden renkler ya da senin renklere verdiğin anlam değişirse, belki de olmuştur. Bulutlu bir gün masmavi gökyüzü göründü mü parıldayan gözlerine, belki tam ordasındır. Yine günlerden bir gün, bir ışık tanesi sana diğer tanelerden farklı görünürse, yakınındasın, çok yakınındasın artık…

Aydınsın, ışıl ışıl aydınlanmışsın!