Efkârı giderek artan bir dostumuza acele ışık nakli gerekmektedir. An itibariyle ona içindeki zehiri emme çabasında bir şaman refakâtçilik etmektedir. Ne yazık ki dostumuz hâlâ kendine gelememiş, refakatçisini etrafında uçan bir sinek sanmaktadır. Vuku bulan farkındalığı, dostumuza birleşme ve göğe fışkırma duygusunu beraberinde getirmiştir.

Sol kulağımdan beynime doğru yavaş yavaş yürümeye koyulan bu dostumuzdan yakamoz tadında, ışıl ışıl çağrışımlarınızı eksik etmeyiniz!