Aşağıda yazılı kısa çağrışımla geldiğim noktada, ya da sizin çağırdığınız başka bir noktada görüşelim, tartışalım!

Bakır eldivenlerini çıkar.
Koşarak yanıma git.
Kopan tüylerimi kanat yapıp tak.
Gizlediklerin çıkacak karşına.
Aşkı hisset ama ona felsefende yer ayırma.
Çünkü varlığımız karşında duran devenin ayak ucunda.

Not: Yedinci gün damdan düşmüşüm. Kirpi kurtarmış beni. Berberin çizdiği resime inanmış sincap sanıyor kendini…