Vakit yokken de vardı insan
Tarih yokken de bildi insan
Lisan yokken de sevdi insan
Hem de ne sevmek!

Taşı cilalamadan önce insan
Taşı yontmadan önce insan
Taşı tanımadan önce insan
Reddi karanlığından değil aşkındandı!

Vakite nakit dedik
Tarihe bilim dedik
Lisana sanat dedik
Aşksız kaldık delirdik!

Delirdik ekin ektik
Delirdik adam kestik
Delirdik bina diktik
Çağdaş dediğimiz karanlıktır bilemedik!

Hayali der ki harbe oturak
İlkel geçmişten gelecek getirek
Nerde taş var orda bitirek
Koşun hayallerim Hiç’e doğru!