Cep delik, cepken delik ve kıçımız başımız yamalıyken noktasız seslileri kullanmadan yapamaz mıyız deyu kafa yordum veya başka bir ifadeyle yine delirdim işte…

Çağırın!

Güneşin zaptı artık daha da yakın!

kaotik/K41HU21TvH4

Zihnimin izin günüydü
Bir düş büyütmüştüm
Gülü gördüm, iyi ki gördüm
Güldüm, bülbüldüm

Hüznümün ölüm günüydü
Bütün kibirimi söndürmüştüm
İzmir’i gördüm, iyi ki gördüm
Gittim, zincirsizdim

Hiçliğimin düğün günüydü
Kimliğimi yitirmiştim
Gökyüzünü gördüm, iyi ki gördüm
Öldüm, ölümsüzdüm

Sözlüksüz bildim, sözün özüydü
Gözlüksüz gördüm, gözüm gönlümdü
Özgürlüğü çizdim, bülbülün gülüydü
Yüzü büyülüydü, ismi nünüydü…